Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času

L20u30b56o65m19í81r 59V38í61t 7904701450156

A co Bohem poslaný prorok na poslední dobu Marrion William Branham?

0/0
6.2.2014 17:00
Foto

M83á46r90i28a 54T15v12r55d32o77ň83o50v16á 8588561747349

Bol to veľký boží služobník, ktorého si Boh spočiatku používal na mocné divy a zázraky, ale žial neskôr začal hlásať falošné učenie popierajúce Trojicu.

0/0
7.2.2014 14:07

L41u31b71o38m49í45r 67V26í47t 7684121120196

Bůh absolutně nepošle někoho aby mu dal falešné učení naopak. Mám 1202 kázání od br. Branhama který byl potvrzený ohnivým sloupem a oblakem. Prvotní církev nikdy nevěřila v trojici. To ustanovila Římsko katolická církev. Bible nikdy nehovoří o třech bozích naopak. Bůh otec je duch který se jevil v těle Ježíše.Ev, S,Jana 1:1 na opočátku bylo Slovo a to Skovo BYLO u Boha a to Slovo byl Bůh. 14... A Slovo to tělo učiněno jest, apřebývalo mezi námi, a viděli jsme slávu jakož to jednorozeného od Otce plné milosti a pravdy. Dále Zjev. Ježíše Krista. 4:3... A hned jsem byl a u vytržení ducha, a aj trůn  postaven byl na nebi, a na trůnu JEDEN  seděl. 1.Tim. 3:16... A bez odporu velikéť JEST TAJEMSTVÍ POBOŽNOSTI, ŽE BŮH ZJEVEN JEST V  TĚLE. OSPRAVEDLNĚN V DUCHU, ukázal se  andělům, kázán jest pohanům. uvěřeno jemu na světě, zhrůru vzat jest ve slávu.Bůh ve třech úřadech. Jako Otec, Syn a Duch svatý. Já jsem též Otec, syn mých rodičů, živá osoba ale mé Jméno je: Lubomír Vít. Jméno Otce Syna i Ducha je: Pán Ježíš Kristus. Ježíš řekl: Přišel jsem ve Jménu mého Otce.Ötčenáš který jsi v nebesích posvěť se Jméno Tvé atd. Petr. měl klíče a potvrdil to ve Skut. sv. Ap. 2:38.. a Ap Pav. Ve Sk. 19::::  Celá Boží rodina v nebi se jmenuje Ježíš.

Ep. S. Pav. Ke KOL. 2:9::: DÁLE....3:17.. A VŠECKO cožkoli činíte ve slovu neb ve skutku, Všecko.. čiňte ve Jménu Pána Ježíše.:-)

0/0
9.2.2014 6:05

L57u96b75o55m41í38r 87V10í36t 7504831560416

Nevěřím a nenáležím k žádné denominaci ,neb organizaci , ale plně věřím

Slovu Božímu. Vemte v úvahu co řekl Ježíš když byl na zemi a JehoSlovo. Když se Ho farizeové zeptali ukaž nám Otce a on dpověděl,“ Kdo vidí mnevidí Otce já a Otec jedno jsme. Nařkli Ho že se dělá Bohem a že je Belzebub.Řekli mu že mají otce Abrahama. On řek,“ Než Abraham byl JÁ JSEM. On jimodpověděl že jsou z Ďábla svého otce. Též Písmo jasně říká že Ježíš jeobraz neviditelného Boha. Zjevení 1:8.. Jáť jsem Alfa i Oméga, počátek i konec,praví Pán, kterýž jest, a kterýž přijíti má, ten VĚEMOHOUCÍ.  18.. A živý, ješto jsem byl mrtvý, a aj, živýjsem na věky věků. Amen.Ve Starém zákoně je jasně napsáno: Iz. 9:6… Nebo dítěnarodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetsví na rameni jeho, a nazvánobude jnéno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Knížepokoje. A Ježíš přišel a promluvilk nim, řkouce: Je mi dána všechna moc na zemi a nebi... [Mat. 28:16-18 Mar.16:15]

 Kde je tato Boží moc?Kde je Bůh? Jestliže Mu byla dána všechna moc na nebi a všechna moc na zemi,kde je Bůh? On je zde.  To je Ten, kterýk nim mluví.

Jděte tedy a učte všechny národy, křtěte je ve jménuOtce, Syna a Ducha Svatého. [Mat. 28:19]

Trojiční se tady toho bojí. “Křtím tě ve jménu Otce, ve jménuSyna a ve jménu Ducha Svatého.” Ale něco takového se ve svatém Písmunenachází.  On řekl: “Křtěte je ve jménuOtce a Syna . Oni před každého z nich postavili jméno. Jedno jméno. Zde nenířečeno: “Křtěte je ve jména ...” J-m-é-n-o, jedno jméno-- Je Otec jménem? JeSyn jménem? Kolik  máme otců? Kolik z vásse jmenuje “otec”? Kolik máme synů? Kolik máme lidských bytostí?  Atd. A proto Petr jim dal formuli jak křtít anikdo se s ním o tom nepřel.

Skut. Sv. Ap. 2:38 platí až dodnes.

0/0
9.2.2014 10:40

L46u15b59o60m35í84r 13V29í69t 7984161650476

Tak, co se týče trojiční teorie jakožto tří různých bohů, toje pohanství! To není učeno nikde v Bibli. To nebylo vyučováno v poselství Lva,ale bylo to osvojeno v tom dalším věku, to udělal antikrist. Zeptejte sekohokoliv chcete, každého teologa! To nepřišlo jinak, než skrze učeníMikulášenců.

 A z toho důvodu toznovu vystoupilo s Martinem Lutherem. A pokračovalo to s Johnem Wesleyem a byloto vylito na letniční. Ve dnech, kdy přišli letniční, vznikla skupina ‘JenomJežíš’. A bylo to znovu špatné. Jak by mohl být Ježíš svým vlastním otcem?Vidíte? A tak je to podáváno dál.

 Otec, Syn a Duch Svatýjsou tituly Pána Ježíše Krista. Sledujte, všechny tyto tři.

125 Matouš řekl: Otec, Syn a Duch Svatý. Petr řekl: Pán JežíšKristus. Kdo je Otec? Řekl Pán, Pánu mému: “Sedni po pravici mé.” Souhlasí to?Otec; Syn, Ježíš; Duch Svatý, logos, který vyšel od Boha--Otec, Syn, Duch Svatýjsou absolutně tři tituly jedné Božské osoby projevující se třemi různýmizpůsoby nebo třemi atributy Jeho samého. [Žalm 110:1 Luk. 20:42 Sk. 2:34Žid. 1:13]

Aby to bylo zcela jasné tomu, kdo to nechápe, je to jako třiúřady toho samého Boha.

0/0
9.2.2014 10:40
Foto

M78á73r79i84a 12T98v46r73d80o17ň94o74v30á 8688741977909

1. Trojica nehlása troch Bohov, ale trojjediného Boha.

2. Máme v Biblii verše, ktoré dokazujú, že Ježiš je Boh aj Duch Svätý je Boh.

3. Ale nemôže ísť o tú istú osobu, lebo v evanjeliách sa veľakrát píše, že Ježiš sa modlil k Otcovi? Ku komu sa modlil? Ku sebe samému?

0/0
10.2.2014 9:07

L47u24b96o12m39í17r 64V22í83t 7984821490586

Dobrý večer. Bile jasně všude říká, že Bůh jest Duch a ti kteří se k němu modlí v duchu a v pravdě modliti se musejí. Boha v podobě Ducha žádný nikdy neviděl. On stvořil v Marii krevní buňku stal se člověkem aby nás po pádu mohl přivézt zpátky k sobě. Ježíš jasně řekl že Otec je v něm. Ježíš je schránka v které Otec přebýval.Ježíš je obraz neviditelného Boha. Celá Bible hovoří o jedné osobě.Jeden přijede na bílém koni. Ve Zjevení.Filip řekl jednoho dne Ježíši: Pane ukaž nám Otce, a dostiť nám je. Ježíš mu odpověděl: Tak dlouhý čas jsem s vámi a nepoznajsi Mne? Filipe kdož vidí Mne vidí Otce . Já a Otec JEDNO JSME. Kdo stvořil zem? Bůh v podobě ohnivého sloupu Logos. Kdo vyvedl lid Izraelský z Egypta. Ta skála byl Kristus. On vyšel z Boha a k Bohu se vrátil. První apoštolé nikdy neučili tři osoby v jednom. To zavedla Římskokatolická církev. Stačí se podívat do historie.

0/0
10.2.2014 16:52

L90u20b17o61m63í17r 24V33í50t 7464811590386

Kdo je Bůh? Jana4:24.. Bůh duch jest, a ti kteříž se jemu modlí, v duchu a v pravdě  musejí  se modliti. Jana 1:18.. Boha( OTCE) žádnýnikdy neviděl; jednorozený ten Syn, kterýž jest v lůnu Otce , Onťvypravil. Jana 1:1.. Na počátku bylo Slovo( LOGOS) a to Slovo bylo u Boha, a toSlovo byl Bůh. 14… A to Slovo to tělo učiněno jest. A proč se Bůh stalčlověkem? Aby mohl  na sebe vzít našehříchy a zemřít za nás. Ep. S. P. KE KOR.1:14-20.. V němž máme vykoupenískrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů. Ktrýž jest obraz  Boha neviditelného prvorozený všeho stvoření. Nebo skrze Něho stvořeny jsou všeckyvěci,  kteréž  jsou  nanebi i na zemi, viditelné i neviditelné, buďto trůnové neb panstva, buďtoknížatstva, neb mocnosti;  všecko skrzeněho a pro něho stvořeno jest. Onť jest přede vším, a všecko jím stojí. A onťjest hlava těla, církve, kterýž jest počátek a prvorozený z mrtvých, abyon ve všem prvotnost držel. PONĚVADŽSE ZALÍBILO OTCI, ABY V NĚMVŠECKA PLNOST PŘEBÝVALA. Když Lazarus zemřel a Ježíš plakal to tělo bylčlověk, ale když řekl Lazare vstaň to byl Bůh v něm ten Otec. Zrovna takna té lodi kde usnul. Ale když poručil bouři a větru to byl Bůh. Neb když nasytilty zástupy z pěti chlebů ( stvořitel) Než Abraham byl JÁ JSEM. Fantastická představa že v nebi jsou třioddělené od sebe osoby se stejnou  vlastností  které činí jednoho Boha je výmysl.Všemohoucího Boha chrámem jest v nebi Beránek. Jedna osoba. Duch Svatý jeutěšitel, který byl seslán v době letnic, a ten Duch se rozdělil navšechny přítomné osoby a naplňil je. Nevěříš,že já v Otci a Otec ve mně jest? Slova, kteráž já mluvím vám, sám od sebe nemluvím, ale Otec ve mně přebývaje, onťčiní skutky. (Pomysletenyní o tom.)

0/0
10.2.2014 18:21

L20u84b40o65m19í15r 37V31í84t 7194621180706

Dodatek. Marie byla zastíněna Duchem Svatým, ale když se Ježíš narodil tak řekl, že Bůh je jeho otcem a ne Duch Svatý. Jinak by měl dva otce, kdyby Duch Svatý byla oddělená samostatná osoba. Slyště Israeli váš Bůh je jeden Bůh. Vy absolutně nemůžete mít tři oddělené osoby ze stejnou vlastností. To si vymyslela první zorganizovaná Římskokatolická  církev v Nikajském Koncilu.Jehova ze Starého Zákona je Pán Ježíš Kristus. Přeji hezký den.:-)

0/0
11.2.2014 9:22
Foto

M19á67r11i13a 26T95v25r89d96o87ň22o65v61á 8608731507109

Ale aj tak ste mi neodpovedali ku komu sa teda Ježiš modlil.

0/0
11.2.2014 12:12

L41u46b73o29m31í33r 56V73í92t 7554271720816

Ježíš se modlil ke svému Otci který přebývál v Něm. No přeci k tomu Duchu.Nevěříš,že já v Otci a Otec ve mně jest? Slova, kteráž já mluvím vám, sám od sebe nemluvím, ale Otec VE MNĚ PŘEBÝVAJE, onť činí skutky. (Pomysletenyní o tom.)

0/0
11.2.2014 17:32

L57u97b90o54m48í22r 30V34í50t 7664691410316

.EP.S.PAVLA K TIM.3:16.. A bez odporu velikéť jest tajemství pobožnosti, že BŮH ZJEVEN JEST V TĚLE,(JEŽÍŠE) ospravedlněn jest V Duchu ( v Duchu Svatém), ukázal seandělům, kázán jest pohanům, uvěřeno jemu na světě, zhůru vzat jest ve slávu.Nemůžete z Boha udělat tři osoby, nebo rozložit ve tři díly. Žádnému Židunemůžete říci, že je nějaký Otec, Syn a Duch svatý. Hned by vám řekl, odkudtato idea přišla. Židé vědí, že toto vyznání, bylo ustanoveno na Koncilu v Nicei.Proto s námi opovrhují jako pohany. Mluvíme o jednom Bohu Který se nemění.Ale církev svého  neproměnného Bohaproměnila z JEDNOHO ve TŘI. Jan měl zjevení, a Ježíš byl to Zjevení, a Onse nám zde v Písmu sám představuje. JÁ JSEM TEN, KTERÝŽ BYL, KTERÝŽ JEST AKTERÝŽ PŘIJÍTI MÁ TEN VŠEMOHOUCÍ. Zj. JANA 1:8……. Zjev. 4:2.. A hned jsem byl uvytržení ducha, a aj , trůn postaven byl na nebi, a na trůnu JEDEN seděl.

Trinity to slovo nikde nenajdete v Bibli. Bible nikde nehovoří, že bybyli tři osoby, které tvoří Jednoho Boha. To absolutně nedává smysl. Toustanovila Římskokatolická církev v roce 325.

0/0
11.2.2014 18:57ŽebříčkyRedakční blogy

 • Redakční
        blog
 • Blog info
 • První pokus
 • Názory
        a komentáře

TIP REDAKCI & RSS

Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.